Wij zijn een dynamisch bedrijf dat zowel ambulante begeleiding als een beschermde woonomgeving aanbieden aan (jong) volwassenen (18 jaar en ouder) met een PGB vanuit de WMO of WLZ.

Heb jij ee psychische stoornis, gedragsstoornis, dwanghandelingen, problemen om mee om te gaan in deze maatschappij of bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen dan kun je bij ons terecht voor hulp.

Wij ondersteunen je bij alles wat te maken heeft met jouw dagelijks leven. Praktische ondersteuning bij dagelijkse dingen zoals boodschappen, administratie, huishouding, wonen, sociaal netwerk, opleiding/werk etc. Wij zorgen er ook voor dat je indien nodig in contact komt met de juiste instanties die je verder kunnen helpen. Jij krijgt en houdt de regie over onze ondersteuning. Dat is altijd maatwerk. Onze begeleiding is altijd ontwikkelingsgericht.

Daarom vragen we altijd: Wat kunnen we samen met elkaar bereiken?

Onze studio's liggen in het centrum van Tilburg. Heb jij behoefte aan een veilige omgeving met begeleiding dichtbij dan zit je bij Dynamic Personal Coaching goed. Is er even geen begeleider aanwezig maar heb je wel hulp nodig? Dan kun je altijd terug vallen op onze bereikbaarheidsdienst.


We verwachten dat cliënten actief meewerken aan hun begeleiding.


Dynamic Personal Coaching kan helaas geen ondersteuning geven aan cliënten:
• met een indicatie anders dan een WLZ indicatie t/m VG06.
• die complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) nodig hebben.
• verpleegkundige zorg nodig hebben.
• die totaal gedesoriënteerd zijn in tijd, plaats en persoon.
• met claimend gedrag die 1-op-1 begeleiding nodig hebben.
• met actieve psychoses
• met ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen.
• niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.

 

over ons bottom

bottom

Zelfstandig wonen?


  • Studio’s inclusief begeleiding

    Studio’s inclusief begeleiding

    Dynamic Personal Coaching kan een cliënt een studio aanbieden om (begeleid) zelfstandig te wonen. Naast onze individuele begeleiding krijgt een cliënt ook ondersteuning van een woonbegeleider (meestal in de avonduren). De woonbegeleider is het eerste aanspreekpunt en ondersteunt in praktische zaken. Wilt u meer weten?

    Neem dan contact met ons op.