Dynamic Personal Coaching wil goede en persoonlijke zorg leveren. Onze medewerkers werken vanuit hun opleiding en ervaring aan zorg van hoge kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. Dan horen we dat graag van jou. We kunnen dan jouw klacht oplossen én onze dienstverlening verbeteren!

We nemen je klacht altijd serieus en zoeken samen naar een goede oplossing. Onze klachtenregeling helpt daarbij:

• Probeer je klacht eerst met je persoonlijk begeleider te bespreken. Vind je dat moeilijk of wil je dat niet? Meld je klacht dan via ons intern klachtenformulier. Het formulier zit ook in je persoonlijke informatiemap. We zoeken samen met jou
naar een goede oplossing van je klacht.

• We zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Daar kun je je klacht rechtstreeks melden zonder tussenkomst van een medewerker of bestuurder van Dynamic Personal Coaching. Het Klachtenportaal Zorg behandelt jouw klacht onafhankelijk.
Dat wil zeggen dat de leden van de klachtencommissie niet verbonden zijn aan zorgorganisaties en aan Dynamic Personal Coaching.

• Over het melden van je klacht kun je informatie vinden in je informatiemap of op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook de folder en het reglement van de klachtencommissie online bekijken en downloaden.

klachtenportaal zorg
.

over ons bottom

bottom

Zelfstandig wonen?


  • Studio’s inclusief begeleiding

    Studio’s inclusief begeleiding

    Dynamic Personal Coaching kan een cliënt een studio aanbieden om (begeleid) zelfstandig te wonen. Naast onze individuele begeleiding krijgt een cliënt ook ondersteuning van een woonbegeleider (meestal in de avonduren). De woonbegeleider is het eerste aanspreekpunt en ondersteunt in praktische zaken. Wilt u meer weten?

    Neem dan contact met ons op.